دوره کارآموزی فولاد پاسارگاد تابستان ۹۸

Submitted by admin on Tue, 04/16/2019 - 23:50
شرایط احراز
کارآموز قصد خروج از کشور برای ادامه تحصیل نداشته باشد
کارآموز مایل به فعالیت مهندسی در آینده در کشور باشد
ایمیل جهت ارتباط
info@sharif.club